Generalsekretæren i Norges speiderforbund går av

27 oktober, 2020 av Hilde Haldorhamn
Speiderstyret og Knut Harald Ulland har blitt enige om at ansettelsesforholdet som generalsekretær i Norges speiderforbund avsluttes 1. november.

Det er gjensidig forståelse av at samarbeidet ikke har fungert godt nok og Speiderstyret ønsker en ny giv fremover.

Speiderstyret vil takke Knut Harald for den jobben han har gjort for Norges speiderforbund med ledelse av forbundskontoret, spesielt gjennom utfordringene Korona-tiden har bragt med seg. Vi vil også fremheve opprettelsen av Nettverk for Speidernes Beredskapsgrupper og arbeidet med prosjektet for utvikling av grupper og kretser som noe av det viktigste forbundet har jobbet med de siste årene.

Avslutningen av ansettelsesforholdet skjer i henhold til bestemmelser i generalsekretærens arbeidsavtale og Brede Udahl vil fungere som konstituert generalsekretær frem til en ny generalsekretær er ansatt.

Kilde: speiding.no Norges speiderforbunds nettsider