Kretsstyret og Kretsens ansatte ønsker å bistå gruppene så langt det er mulig.

Nina og Hilde på Kretskontoret ringer alle grupper i april/mai tillegg til at det kommer mail til Gruppelederne fra Kretsstyret. Det oppfordres til at grupper også tar kontakt for råd og bistand.

 

– Program og aktivitet: Det er ikke alle som er like dataskyndig så dersom grupper har gjennomført nettmøter med god suksess, så del det med andre i kretsen ved å sende tips til kretsen så det kan bli delt på nettsiden.

– Arrangementer fremover: Kretsbannerkonkurransen er utsatt/avlyst. NM er avlyst/utsatt. Om den blir satt opp i høst vil Kretsbanner bli prøvd avholdt i september. Småspeiderkonkurranse, Klavøyadagen og åpningsarrangement for den nye kretsen avlyses. Lederkurs og peffkurs avklares i forhold til om deler kan gjhennomføres via nettet. Når det gjelder sommerleir vil ikke kretsstyret gi noen bastant føring nå, men oppfordrer grupper som skal bestille reiser/har bestilt, til å sjekke siste frist for avbestilling og evt avvente med avgjørelser til det, evt se om man kan få utsatt avbestillingsfristen. Grupper kan ta kontakt med styret/ansatte for råd.

– Speiderhus/hytter. I og med at mange hus ikke brukes i disse dager så oppfordrer vi til å skru ned strømmen uten at vann fryser og evt. andre tiltak som kan redusere strømutgiftene. Eiendomsombudet er i gang. De oppfordrer gruppene til å vurdere utleie av speiderhytter til familier i sommer. 

– Økonomi. Mange grupper har forpliktelser i forbindelse med bygg, men det er også grupper som har bestilt og gjort avtaler både for turer før sommeren og sommerleir. Er det behov for bistand i forhold til avtaler, eller økonomi generelt, så ta kontakt så kan vi se hva kretsapparatet kan bistå med.

Staten tilbyr mulighet for kompensasjon til organisasjoner som fikk avlyst åpne arrangementer, det vil si arrangementer som var åpne for alle medlemmer, og som var planlagt avholdt i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020. Gruppeledere har fått mail om dette med frist 21. april

– Nettsider og sosiale medier: Nå er kanskje tiden inne for å oppdatere gruppenes nettsider og aktivitet i sosiale medier. Forbundet har enkle nettsideløsninger som gruppene kan bruke. Det er flere grupper som er gode på sosiale medier. Har noen av de gruppene gode tips del med resten av kretsen på nettsidene ved å tipse kretsen.

– Medlemsregisteret: Forbundets medlemsregister inneholder alle registrerte opplysninger om medlemmene. Der skal det i tillegg til standardopplysninger være registrert politiattest, samtykke til bildebruk, utmerkelser, merker, mm.

Kretsen bruker basen i forbindelse med arrangementer, utsendelser av informasjon, til å finne ut om ledere har fått utmerkelser tidligere, om politiattest er vist, om bilder av medlemmer kan legges ut på nettet, mm. Men i dag mangler masse opplysninger. I tillegg er det veldig mange som ikke betaler kontingenten innen fristen. I dag er det registrert 1530 medlemmer i kretsen (1247 er under 26 år), men kun 1110 har betalt. Styret oppfordrer gruppene til å vise forståelse for familier som rammes av økonomiske utfordringer.

Bruk gjerne tiden nå til en gjennomgang av dataene i medlemsregisteret slik at det blir mest mulig oppdatert.