Ett år med ny krets

21 desember, 2020 av Thor Gunnar Mathisen

Det har snart gått ett år siden Vestmarka Krets så dagens lys og det er tid for en oppsummering.

 

Året har dessverre ikke blitt helt slik vi håpet på. Planene for 2020 var mange, men etter mars måned ble mange av arrangementene avlyst. Ikke bare ble arrangementer avlyst, men speidingen som helhet stoppet opp for mange speidergrupper. Det gikk også tregere med å få kretsapparatet som helhet i gang.

Vi vedtok derfor på kretstinget nå i november at målene vi satte for 2020 forlenges delvis ordrett til 2021. Visjonen vår er jo at Vestmarka Krets skal bli en aktiv krets der speiderarbeidet øker, grupper som har utfordringer får hjelp og medlemmene opplever speiderideen.

Det er jo slik at sammen kan vi få til store ting. For meg som kretsleder er det derimot ikke bare hva vi får til sammen, men hva vær enkelt av oss opplever på veien. Det er jo det fantastiske med speidingen, at vær enkelt av oss får opplevelse, lærer og utvikler oss på vær våre måter. Vi tar med det beste og bygger sten på sten i våre liv.

Alle ledere, foreldre, ombudsmedlemmer, styremedlemmer, valgte inn i forskjellige verv, ansatte, patruljeførere og assistenter skal alle ha en stor takk for innsatsen for den enkelte speidergruppe, medlemmene og for kretsen som helhet. For Vestmarka krets – det er oss alle.

For 2021 ble det på kretstinget vedtatt en omfattende terminliste og arbeidsplan for kretsen. Den gir styret mange kokrete oppgaver å iverksette samt følge opp.

Om ikke Covid-19 setter for mange hindringer i veien, så satser vi på at 2021 vil bli et fantastisk spennende speiderår både for den enkelte gruppe, medlem, kretsen som helhet og ikke minst speidersaken generelt.

 

Takk for innsats i 2020, God Jul og Godt nytt år

 

Med Speiderhilsen

 

Thor Gunnar Mathisen

Kretsleder