Her er noen som kan være fint å få med seg.

Norsk Friluftsliv fellesorganisasjon for 17 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og flere enn 5000 lag og foreninger. Tips til aktiviteter og nyheter.

Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar (LNU)  er ein paraplyorganisasjon for 98 norske barne- og ungdomsorganisasjonar, med til sammen 450.000 medlemsskap. Nyheter om hva som skjer med støtteordninger, koronakonsekvenser, mm

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og har i dag mer enn 300 medlemsorganisasjoner, som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet. Informasjon om samarbeid med kommuner, informasjon om kompensasjon, mm