Dokumentarkiv

Terminlister

Terminliste 2021

Arrangementsplan terminliste red host 2020

Arbeidsplan kretsen                                                   Diverse PDF

Arbeidsplan2021
.                                                                                                                                                             presentasjon av Vestmarka krets 2021
.                                                                                                                                                             Beverkoloni ledersamling feb2021
.                                                                                                                                                             Fagkveld om hytter hus referat med gode tips
.                                                                                                                                                             Gruppeledersamling mars 2021

Kretsstyremøter

2021

referat ks møte nr 1 6.januar 2021
Referat arbeidshelg jan 2021
Referat fra ks møte nr 2 2021
referat fra ks møte nr 3 2021

2020

Årsmøter/Kretsting

2020

Protokoll Kretsting Vestmarka Krets 241120
Protokoll Kretsting Vestmarka Krets 110620

Stiftelsesmøte

Arrangementer i Kretsen – sjekkliste og rapport

Alle som skal gjennomføre arrangementer for kretsen bes følge sjekklisten og sende inn rapportskjemaet.

Sjekkliste for arrangementer i Vestmarka Krets
Rapport arrangementer Vestmarka Krets

Beredskapsplan Vestmarka Krets

Alle som arrangerer noe på gruppe eller kretsplan bør følge beredskapsplanen, slik at man er forberedt om uhellet skulle være ute.

Beredskapsplan Vestmarka Krets

Utleggsskjema for frivillige

Retningslinjer for utgiftsdekning
Kilometergodtgjørelse og utlegg
Kilometergodtgjørelse og utlegg PDF