Dokumentarkiv

Arrangementer i Kretsen – sjekkliste og rapport

Alle som deltar i prosjektgrupper som har ansvar for arrangementer for kretsen skal følge kretsens sjekkliste og sende inn budsjett og rapportere etter arrangementet er gjennomført.

Du finner en sjekkliste med veiledning og et eget rapporteringsskjema her:

Beredskapsplan

Alle som sitter i en prosjektgruppe som har ansvaret for et arrangement på kretsplan bør følge beredskapsplanen, slik at man er forberedt om uhellet skulle være ute.

Utleggsskjema for frivillige

Terminlister

Budsjett

Arbeidsplan kretsen

Diverse PDF

Kretsstyremøter

2024

  • Referat fra kretsstyremøte nr 1 (Kretsstyrets arbeidshelg januar 2024)
  • Referat fra kretsstyremøte nr 2 ( 14. februar 2024)

2023

2022

2021

2020

Årsmøter/Kretsting

2023

2022

2021

2020

Stiftelsesmøte