Dokumentarkiv

Arrangementer i Kretsen – sjekkliste og rapport

Alle som skal gjennomføre arrangementer for kretsen bes følge sjekklisten og sende inn rapportskjemaet.

Beredskapsplan og rapporteringsskjema Vestmarka Krets

Alle som arrangerer noe på gruppe eller kretsplan bør følge beredskapsplanen, slik at man er forberedt om uhellet skulle være ute.

Utleggsskjema for frivillige

Terminlister

Arbeidsplan kretsen

Diverse PDF

Kretsstyremøter

2022

2021

2020

Årsmøter/Kretsting

2022

2021

2020

Stiftelsesmøte