Glad melding fra Sparebankstiftelsen DNB

23 april, 2024 av Hilde Haldorhamn

Sparebankstiftelsen DNB har tildelt 1 million kroner til oppgraderingsprosjekter på Leikvinjar.

Helt siden Øvre Buskerud krets og Vestmarka krets gikk sammen om å kjøpe Leikvinjar i 2023, har driftskomiteen jobbet iherdig med å søke midler til oppgradering av stedet. Dette har nå gitt resultater.

Møte med komiteen

Oppgradering av Leikvinjar krever både innsats og økonomiske midler. Etter et møte med tildelingskomiteen, gikk driftsstyret i gang med å prosjektere det som må utbedres på Leikvinjar.

Det er flere store prosjekter som må settes i gang, blant annet må tak og vinduer skiftes. Kjøkken og bad er også større prosjekter som krever både dugnadsinnsats og økonomisk støtte.

Det ble sendt en omfattende søknad for prosjekter estimert til tre år, og søknadssummen var på 1.7 millioner kroner.

Vi er godt fornøyd med tildelingen på 1. million kroner, sier leder for driftskomiteen Ingrid Thorsen-Norland.

I tildelingsbrevet fra stiftelsen står det blant annet «Dere får 1 000 000 kroner til rehabilitering av Leikvinjar. Vi har registrert at startdato for tiltaket er 17.04.2024 og sluttdato er 01.03.2027.» Det betyr at oppgraderingen allerede er i gang.  Les hele tildelingsbrevet her.

Dugnadshelger er planlagt

Det er nå satt opp flere dugnadshelger for å komme i gang med vedlikehold og tilrettelegging for de store prosjektene. Både Øvre Buskerud krets og Vestmarka krets speidere, rovere og ledere oppfordres til å delta på dugnadene fremover for å få stedet til å bli attraktivt som kurs, leir og gruppeturer.

Driftsstyret inviterte til den første dugnaden 20. og 21. april. Det ble hugget ved, vasket utvendig for klargjøring til maling, frukttrærne i hagen ble beskjært og det ble ryddet og kjørt vekk avfall.

Neste dugnadshelg blir 15. og 16. juni hvor det skal males utvendig, forhåpentligvis har arbeidet med nytt tak blitt igangsatt.

Driftsstyret trenger hjelp fremover, og det er gode muligheter for en fin turopplevelse med gode venner for neste runde. Du finner link til påmeldingen for dugnaden her.

Bli kjent med Øvre Buskerud krets  – gå inn på deres nettsider.