Informasjon om Korona og krets/gruppe arrangementer

11 mars, 2020 av Thor Gunnar Mathisen
Vinterspeiding

Kretsstyret og Kretskontoret har fått mange henvendelser de siste dagene rundt kretsens arrangementer og hva man skal gjøre i gruppene.

Det er både medlemmer, søsken, foreldre og ledere rundt om i kretsen som er i karantene. Vi har pr i dag ingen informasjon om syke medlemmer, men det er heller ikke noe vi ønsker. Styret har derfor snakket med Speiderforbundet sentralt og tatt en vurdering ut fra det, og alle andre tilbakemeldinger, når det gjelder kretsens arrangementer.

I god speiderånd med mottoet alltid beredt, er det bedre at vi er føre var og utsetter/avlyser det vi ikke må nå i den nærmeste fremtid.

Dette blir da følgene:

–         Hiorth aften torsdag kveld avlyses/utsettes. Man ser ann om den blir satt opp senere.

–         Vinterleiren til helgen avlyses.

–         Enhetsledersamlingen den 19/3 utsettes. Styret kommer til å bruke mail/skype på en del ting opp mot gruppene og ombudene.

–         Alle tre kretstingene den 24/3 utsettes. Forbundet gir dispensasjon fra kravet om at møtene må holdes før utgangen av mars. Styrene vil se på hva som kan avklares via mail/skype.

 

–         Gruppenes arrangementer. Noen har valgt å holde møter, men med forhåndsregler. Noen arrangerer kun patruljemøter der det er små kjente grupper. Andre har valgt å avlyse møtene helt, i tillegg til kommende turer, da det bla finnes koblinger til elever i karantene, foreldre som har vært ute å reist, etc. På nettsiden til forbundet og kretsen ligger enkle regler man bør følge, om man arrangerer møter, etc., men det oppfordres til at man tar en risikoanalyse av driften til den enkelte gruppen.

Hva som skjer med andre krets arrangementer i tiden som kommer vil styret komme tilbake til ettersom dagen går.

Kretskontoret er nå kun bemannet av Nina da Hilde jobber hjemmefra.

Er det noe uklart, noe man lurer eller ønsker å diskutere så bare ta kontakt med styret eller de ansatte.

Med Speiderhilsen Kretsstyret