Laster Hendelser
  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Kretsting

24. november 2020 18:00 - 21:00

Alle

Innkalling til kretsting Vestmarka krets av Norges Speiderforbund

Tirsdag 24. november kl.18.30. 

Møte vil foregå digitalt via Zoom. Man må ha datamaskin eller mobiltelefon for å kunne stemme.

Påmelding til møtet er i medlemssystemet min.speiding

Link til påkobling og teknisk support vil sendes ut til påmeldte deltager.

Registrering fra 18.00 

Dersom NSF kontingenten er betalt i løpet av de siste 7 dager må kvittering sendes på epost til vestamarka@speiding.no

Gruppenes representanter til kretsting: 

Gruppenes delegater til Årsmøte og kretsting 2020

§ 2-3-2 Kretstinget er kretsens øverste myndighet og består av kretsstyrets medlemmer og representanter for speidergrupper som oppfyller § 2-2-1. 

Gruppenes representanter til kretsting: Gruppeleder og én valgt representant for hver påbegynte ti betalende medlemmer ved siste årsskifte. Det velges også vararepresentanter. Representanter og vararepresentanter skal velges av og blant gruppetingets medlemmer. Gruppestyrets medlemmer er vararepresentanter for gruppeleder.

Minst 1/3 av gruppens valgte representanter skal være under 26 år ved utgangen av det kalenderåret kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har representanter under 26 år, mister gruppen disse stemmene på kretstinget.

  • 2-2-1 En gruppe er det laveste juridiske og demokratiske organisasjonsleddet i NSF, og har minst en aktiv arbeidsenhet og minimum 5 medlemmer under 26 år. Gruppen skal være registrert i Brønnøysundregisteret og Frivillighetsregisteret med formål gitt i Norges speiderforbunds lover

Delegatliste for gruppene finner du her

Sakspapirer

Endelig budsjettforslag 2021

Budsjett 2021 med budsjett 2020 og noter

Forslag til arbeidsplan

Forslag til terminliste