Kretsting/årsmøte gamle Asker og Bærum-, Nedre Buskerud- og Vestmarka Krets – utsatt

31 mars, 2020 av Hilde Haldorhamn

Kretsting/årsmøte for gamle Nedre Buskerud krets og gamle Asker og Bærum Krets skulle vært avholdt 24 mars.

Det er nå ny frist for innsendelse av årsrapport til forbundet. Denne er satt til 15. juni, som betyr at årsmøtet må avholdes i god tid før denne fristen.

Kretsstyret jobber for å finne en løsning på å få gjennomført dette via digitale løsninger. Noe som innebærer at bøllekurset ikke blir avholdt.

Se grunnregler og lover for NSF, sist endret på Speidertinget 2018, § 2-3-3: Saksliste og sakspapirer senest ut to uker før møtet.

Representasjon etter forbundets lover § 2-3-2. https://admin.speiding.no/sites/default/files/2018-12/NSFs%20lover%20etter%20Speidertinget%202018.pdf

Saksliste og dokumenter for årsmøtene blir som tidligere. Det skal foretas valg til Speidertinget, speiderforum og roverforum.

Forslag til kandidater og saker som ønskes behandles bes sendes inn snarest til vestmarka@speiding.no