Nytt Kretsstyret og Leivinjar består

29 april, 2021 av Thor Gunnar Mathisen

Et langt men godt årsmøte ble avholdt på nett med over 70 deltakere, der nytt styret ble valgt og Leikvinjar ble bestemt fortsatt leid av kretsen.

Selv med litt tekniske utfordringer i starten og dermed ett langt møte, ble årsmelding godkjent og et regnskap med overskudd på over hundre og ti tusen kroner vedtatt.

Leikvinjar ble som forventet avgjort etter en lang diskusjon med mange meninger både for og imot om å fortsatt leie stedet. Vedtaket gikk i favør at kretsen ønsker å leie stedet videre og evt at man får overtatt det for en mye lavere pris.

Som ny Kretsleder ble Kristin Bergflødt fra Konnerud Speidergruppe valgt og som nestleder Julie Iversen fra Sætre Speidergruppe.

Rune Haukedal, Jan Bjørnsrud, Philip Godager og Anne Eline Nærstad fortsetter i Styret. Audun Frøylsand har vært Drammens representant i styret siste året, men går nå inn som styremedlem.

Som vara ble Olav Andreas Høvik, som har vært i styret siste året, sammen med Jonas Myhren valgt inn.

VK Georg Smedhus og KL Thor Gunnar Mathisen takket av etter mange års arbeid med å få fusjonen i havn og ny krets i gang.