Informasjon om planlagte arrangement

26 mars, 2020 av Thor Gunnar Mathisen

Speiding tar ny form i mange grupper disse dager. Flere grupper tyr til kreative løsninger for å holde litt aktivitet i speidingen. Det er nettmøter, kahoot konkurranser og hjemmeoppgaver.

Arrangementer i tiden fremover:

–         Kretsbannerkonkurransen er avlyst. NM er avlyst. Om den blir satt opp i høst, vil Kretsbannerkonkurransen bli prøvd avholdt i september.

–         Småspeiderkonkurransen, Kalvøyadagen og åpningsarrangement for den nye kretsen avlyses. Man legger opp til nytt åpningsarrangement til høsten om det blir mulig.

–         Lederkurs utsettes og peffkurs avlyses.

Når det kommer til gruppenes sommerleir vil ikke kretsstyret gi noen bastant råd nå, da noen har leir i midten av august, men oppfordrer grupper som skal bestille reiser/har bestilt, til å sjekke siste frist for avbestilling og evt avvente med avgjørelser til den tid, evt se om man kan få utsatt avbestillingsfristen. Grupper kan ta kontakt med styret/ansatte for råd

Årsmøtene til AB krets, NB Krets og Vestmarka Krets ble alle avlyst i sin form. De vil bli gjennomført via nettbasert løsning med sikker avstemning. Invitasjon kommer.

Enhetsledersamlingen ble som kjent også avlyst. Det skulle være en start på kretsstyret og ombudenes oppfølging/bistand/nærhet til gruppene. Ombudene har her en viktig rolle. Det er nesten 30 ledere og rovere  som har sagt seg villig til å stille i ett av de 6 ombudene som er dannet. Disse settes i sving via nettmøter i den kommende tiden, så vil tiden etter det vise hvordan arbeidet blir videre.

Økonomi. Gruppene på lik linje med kretsen kan miste inntekter og likevel ha mange utgifter. Er det behov for bistand i forhold til avtaler, eller økonomi generelt, så ta kontakt så kan vi se hva kretsapparatet kan bistå med. Nina og Hilde vil ta kontakt med gruppene.