Ombudene trenger deg!

22 september, 2021 av Hilde Haldorhamn
Foto hentet fra

Hei alle speidere i Vestmarka krets!

For å kunne tilby gode varierte arrangement på kretsnivå, har Vestmarka videreført ordningen med ombud. Til dette vil kretsstyret gjerne ha mange som bidrar med å lage et godt tilbud til speidere, rovere og ledere. Disse organiserer vi i «ombud».  Det skal helst være flere personer i hvert ombud. Vi vil ha ombud for

  • Småspeider
  • Speidere
  • Rover
  • Kommunikasjonsombud
  • Ledertrening
  • Eiendom (Leikvinjar og Grønland)

Ombudene skal komme med innspill og ideer til nye arrangement for sin målgruppe og bidra til gjennomføring. Ombudet skal også holde seg orientert om arrangement i gruppene, regionene og sentralt i NSF, for sin målgruppe.

Vi trenger personer med ulik bakgrunn og ulik alder i de ulike ombudene.

Vil du stille i ett av ombudene?

Medieombudet

Er du interessert i lyd, bilde, tekst og sosiale medier?  Vi ser etter speidere i alderen ungdomsskolen og oppover som vil bli med i Medieombudet til Vestmarka krets.

Medieombudet kommer selv til å legge rammen for hvordan de jobber, men vil få noen oppdrag fra kretsen som å lage skilt, banner, artikler og innhold til nettsiden og sosiale medier. Det er også ønsket at medieombudet bistår grupper som trenger hjelp med nettside og sosiale medier.

Det har blitt gjort tanker om muligheter for å skaffe droner, kurs og aktiviteter.

Vi vil gjerne høre fra alle interesserte, før vi setter opp gruppen som får ansvaret for jobben videre.

For mer informasjon om medieombudet så er det bare å ta kontakt:

Lukas Olsen: lukas.skywalker2004@gmail.com

Julie Iversen: julie.iversen@speiding.no

Visekretsleder i Vestmarka Krets og Kontaktperson for medieombudet

Hilsen Julie og Lukas 😊