Tilskudd til aktiviteter for barn og unge

5 januar, 2023 av Hilde Haldorhamn

Det finnes mange ulike søknadsordninger for frivillige organisasjoner.

Det gis tilskudd til aktiviteter og i enkelte tilfelle drift.

Har du en god ide og klarer å sette opp en god prosjektplan med budsjett og hvem tiltaket er rettet mot, vil du kunne få støtte til aktiviteter som f. eks, tiltak som strandrydding for å hindre marin forsøpling, aktiviteter for å fremme friluftsliv, jakt og bevaring av naturmangfold .

Kanskje er det allerede aktiviteter i din speidergruppene som vil kvalifisere til stønad. Sjekk ut søknadsmulighetene ved å trykke på linkene under.

  • Miljødirektoratet søknadsfrist 15. januar
  • Forum for Natur og Friluftsliv søknadsfrist: fortløpende
  • LNU Forskjellige støtteordninger med ulike søknadsfrister
  • Sparebankstiftelsen Søknadsfrist 1. april, 1. september, 1. desember
  • Spire Søknadsfrist: 1. mai og 1. november
  • Gjensidigestiftelsen : Søknadsfrist mars 2023 (åpner snart) 15. september
  • Studieforbundet : Prosjektet må først godkjennes i søknadsportalen før gjennomføring. Rapportering i etterkant gir tilskudd på søknader som er forhåndsgodkjent.
  • Søknadsportalen: Opprett egen bruker for din forening, mange forskjellige
  • Løvedokken : Søknadsfrist 1. april og 1. oktober (Gjelder kun speidergrupper i Buskerud)

Det finnes mange flere støtteordninger, men de som er nevnt over er støtteordninger som tidligere har tildelt midler til speidergrupper.