Vel gjennomført Kretsting

22 juni, 2020 av Thor Gunnar Mathisen

Historiens første kretsting for den nye kretsen er over og navnet på kretsen forblir Vestmarka Krets av Norges Speiderforbund. Logo blir sort ramme med symboler fra begge de gamle kretsene.

Rundt 60 deltagere deltok på det digtale Kretstinget, der kretsleder innledet med å forteller status på arbeidet med å etablere den nye kretsen. Det er hele 50 ledere og rovere som bidrar i de 6 forskjellige ombudene som er opprettet. Sammen med styret, Nina og Hilde på Kretskontoret er arbeidet i gang.

På kretstinget ble navn og logo bestemt, i tillegg til at styret fikk mandat til å vurdere kjøp av Leikvinjar i samarbeid med Øvre Buskerud krets. Jan Bjørnsrud fra 1.Skougum er valgt inn i kretsstyret og Philip Ørnlund Godager fra Nadderud Speidergruppe ble valgt som vara. Delegater til Speiderting, speider- og roverforum ble også valgt.

Kretstinget ble vel gjennomført av Tom på Forbundskontoret, Georg som ordstyrer og godt forarbeid fra Hilde og Nina.