Velkommen til kretsbannerkonkurranse!

21 mai, 2021 av Kristin Bergflødt

Det er endelig klart for ny Kretsbannerkonkurranse! Da regler og smittevernhensyn er ulike  mellom kommunene i vår store krets må det tradisjonsrike arrangementet kretsbanner eller  kretskonkurranse i år ta ny form.

Arrangementet må avholdes som “fast fritidsaktivitet” for å tilfredsstille nasjonale retningslinjer. Det gjør vi best i hver enkelt gruppe. Det vil si at det i år ikke bli et samlet arrangement som tidligere, men må kjøres lokalt hos den enkelte gruppene grunnet smittevernhensyn. Dette legger litt mer av gjennomføringsansvaret på de enkelte  gruppene, selv om oppgavetekster og dommerveiledning fortsatt vil bli gitt fra  Kretsbannerkomitéen. 

Årets konsept og oppgaver 

Komiteen ønsker å gi gruppene mulighet til å gjennomføre kretskonkurranse til ønsket tid og  sted. Det åpnes derfor for å avholde konkurranse i gruppen i perioden fra første  dommerveiledning den 28. mai til og med den 9. juni kl 12.00. Slik står gruppene fritt til å  avgjøre om man ønsker å avholde et dagsarrangement eller spre oppgavene ut over flere  speidermøter.  

Det er totalt fire oppgaver fordelt på temaene Patruljedrift, Førstehjelp, Klima og miljø og en  Matoppgave.  

To av oppgavene krever forarbeid, forhåndsinformasjonen til disse er vedlagt*. To av  oppgavene krever ikke forarbeid av patruljen og publiseres dagen før konkurransestart og  dommerveiledning. Foruten utstyret som kreves for å løse oppgavene gitt på forhånd må  patruljen ha tilgjengelig vanlig speiderutstyr som kniv, førstehjelpsutstyr, nål og tråd,  gaffatape og surretau.

  • Arrangør(gruppen) er ansvarlig for oppdeling av patruljeområder, forsvarlig smittevern,  brannsikkerhet mv. 
  • Bedømming skjer lokalt i gruppen og gjennom innsending av bilder/video til kretsbannerkomiteen.
  • Det kreves i snitt en dommer per patrulje. Dommer må ha tilgjengelig  laptop eller nettbrett for innsending av bedømming. For eksempel: En dommer med ansvar for gjennomføring av en oppgave bedømmer flere  patruljer, eller en som bedømmer alle oppgavene, men følger en patrulje.  

Det vil bli satt opp dommerveiledning fra 28. til 30. mai. Det anbefales på det sterkeste at  hver gruppe deltar på dommerveiledningene. Absolutt siste frist for innsending av bedømning  og bilde/videobevis er den 9.juni kl 1200  

Forhåndsoppgavene er sendt på mail til gruppeleder. 

NM-kvalifisering 

Det avholdes semifinale i kretsen den 13.juni der de fem beste patruljene fra gruppenes  konkurranser får nye oppgaver som gis fra NM-komiteen sentralt. Disse offentliggjøres 11.juni, alle de fem patruljene premieres. Kun én patrulje går så videre til nasjonal bedømming av oppgavene, en superfinale etter vår lokale bedømming.

Påmelding 

Det vil ikke være direkte påmelding til arrangementet. Hver patrulje vil bli registrert ved  mottak av svarskjema/dommervurdering fra gruppene. 

Plan for dommerveiledning 

Dato  Klokkeslett  Tema
28. mai  19.30  Patruljedrift
28. mai  20.00  Førstehjelp
28. mai  20.30  Klima og miljø
28. mai  21.00  Matoppgave
28.mai  21.30  Kurs i innsending av bedømmelse
29. mai  09.00  Patruljedrift
29. mai  09.30  Førstehjelp
29. mai  10.00  Klima og miljø
29. mai  10.30  Matoppgave
29.mai  11.00  Kurs i innsending av bedømmelse
30. mai  09.00  Patruljedrift
30. mai  09.30  Førstehjelp
30. mai  10.00  Klima og miljø
30. mai  10.30  Matoppgave
30.mai  11.00  Kurs i innsending av bedømmelse

Linker til infomøter og dommerveiledninger vil bli gjort tilgjengelig 26. mai. 

Med Speiderhilsen 

Kretsbannerkomiteen