Vil du gjøre en innsats for den nye kretsen?

22 januar, 2020 av Thor Gunnar Mathisen

I den nye speiderkretsen vår vil vi gjerne ha mange som bidrar med å lage et godt tilbud til speidere, rovere og ledere. Disse organiserer vi i «ombud».  Det skal helst være flere personer i hvert ombud. Vi vil ha ombud for

  • Småspeider
  • Speidere
  • Rover
  • Kommunikasjonsombud
  • Ledertrening
  • Eiendom (Leikvinjar og Grønland)

Ombudene skal komme med innspill og ideer til nye arrangement for sin målgruppe og bidra til gjennomføring. Ombudet skal også holde seg orientert om arrangement i gruppene, regionene og sentralt i NSF, for sin målgruppe.

Vi trenger personer med ulik bakgrunn og ulik alder i de ulike ombudene.

Vil du stille i ett av ombudene?

Da hører vi gjerne fra deg! Send da en mail til georg.smedhus@io.kommune.no.

Har du spørsmål eller er litt usikker på om dette er noe for deg så ring Georg på 970 63 808.