Kretstingets årsmøte 5. mars 2023

20 februar, 2024 av Hilde Haldorhamn

Innkalling til kretstingets årsmøte 2024, i Vestmarka krets av Norges speiderforbund

Tid: Tirsdag 5 .mars kl.18.30. Registrering fra 18.00
Det blir introduksjonskurs fra kl. 18.00-18.30
Sted: Tranby menighetshus
Adresse: Kirkesvingen 7, 3408 Tranby.
Påmelding: min.speiding.no
NB! Påmeldingsfrist 3. mars.
Dersom NSF kontingenten er betalt i løpet av de siste 7 dager må kvittering sendes
på epost til vestmarka@speiding.no

SAKSLISTE

 • 1. Konstituering
 • 2. Årsmelding 2023
 • 3. Regnskap 2023
 • 4. Leikvinjar
 • 5. Orienteringer
 • 6. Innkomne saker
 •  7. Valg
 • 7.1 Valg av kretsstyremedlemmer
 • 7.1.1 Tre medlemmer til kretsstyret for to år hver
 • 7.1.2 To vara til kretsstyret for et år
 • 7.1.3 Valgkomite for et år
 • 7.2 Valg av representanter til Speidertinget
 • 7.2.1 6 delegater og 6 personlige vara
 • 7.3 Valg av representanter til roverforum
 • 7.3.1 2 delegater, og 2 personlige vara
 • 7.4 Valg av representanter til speiderforum
 • 7.4.1 2 delegater, og 2 personlige vara
 • 8. Utmerkelse(r)

Frist for innsending av saker til behandling var satt til onsdag 14 februar. Saker kretsen
ønsker å fremme på speidertinget skal vedtas på kretstingets årsmøte. Alle innsendte saker
ble behandlet i kretsstyrets møte 14. Februar.

Røyken 27. januar 2024
Kretsstyret i Vestmarka krets